Zabezpieczenia waluty złoty

Każdy banknot, który wypuszczany jest do obrotu jest odpowiednio zabezpieczony. W Polsce zabezpieczenia te są tak skomplikowane, że praktycznie nie można ich podrobić. 10 złotych ma kolor ciemno zielony. Na awersie znajduje się wizerunek księcia Mieszka I.

W lewym dolnym rogu znajduje się kwadrat. Na rewersie znajduje się srebrna moneta. 10 złotych zabezpieczone jest znakiem wodnym w postaci Mieszka I, nitką zabezpieczającą, mikrodrukiem na przedniej stronie banknotu, mikrodrukiem na stronie odwrotnej, widocznymi w promieniach słonecznych napisy, rysunek korony w owalu który jest widoczny pod światło, a także w prawej dolnej stronie banknotu widoczna pod danym kątem liczba 10. Banknot 20-to złotowy zawiera wizerunek króla Bolesława I Chrobrego.

W lewym dolnym rogu znajduje się okrąg. Na rewersie znajduje się denar Bolesława Chrobrego. Jeśli chodzi o zabezpieczenia to są one podobne, do tych występujących w przypadku 10 złotych. Jednak znak wodny przedstawia tutaj nie Mieszko, ale Bolesława Chrobrego.

Dodatkowo jeszcze 20 złotych posiada zabezpieczenie w postaci farby metalizowanej. Na przedniej części znajduje się kolor szary cegieł. Na banknocie 50 złotych widnieje portret Kazimierza III Wielkiego. W lewym dolnym rogu znajduje się romb.

Dodatkowym zabezpieczeniem, odróżniającym go od pozostałych banknotów, jest na pewno farba zmienna optycznie. Banknot 100 złotowy przedstawia wizerunek Władysława II Jagiełły. W lewym dolnym rogu umieszczono równoramienny krzyż. Na banknocie 200 złotych dostrzec można Zygmunta I Starego, a w lewym dolnym rogu umieszczono równoramienny trójkąt.

.

Recent Articles

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.