Czy warto ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Przeciwnicy firm ubezpieczeniowych podkreślają, iż samodzielnie odkładając pieniądze na dowolny wybrany cel, jesteśmy w stanie zaoszczędzić więcej, niż korzystając z pośrednictwa ubezpieczalni. O ile w przypadku emerytur w bardzo wielu sytuacjach nie sposób nie zgodzić się z tą tezą, ...

Sposoby na zabezpieczenie się na wypadek trwałej choroby

Niezależnie od wieku i stanu zdrowia, może przytrafić się nam poważny w skutkach wypadek. Jedną z grup zawodowych, w której najczęściej ludzie doznają poważnych uszkodzeń są kierowcy. Biorąc pod uwagę fakt, iż większość osób czynnych zawodowo, posiada co najmniej jeden samochód, ...

Czy rentę może otrzymywać osoba zdrowa?

Zgodnie z intencją ustawodawców, renta nie służy jedynie zabezpieczeniu interesów osoby, która doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu. W bardzo wielu sytuacjach bowiem osoba ta umiera w wyniku powikłań, zostawiając najbliższą rodzinę bez jakiegokolwiek dochodu. Czy można wówczas skorzystać ...

Czy wysokość renty jest proporcjonalna do wysokości składki?

Pracując na umowie o pracę, umowie zlecenie z uwzględnieniem składek na ZUS czy prowadząc własną działalność gospodarczą, podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu w powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ze środków przekazywanych do ZUS, wypłacane są renty dla osób ...

Renta na zawsze?

Doznając nawet ciężkiego urazu, nie zawsze tracimy całkowitą zdolność do pracy na całe życie. Z tego właśnie powodu nie należy sądzić, iż przyznana renta będzie stanowiła nasz dochód, aż do emerytury. W bardzo wielu przepadkach bowiem komisja lekarska orzeka o zdolności do pracy i ...
© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.