Renta socjalna

www.poloniusz.org

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie są zdolne do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Niemożność pracy zarobkowej wiąże się z brakiem sprawności organizmu, do którego doszło przed ukończeniem 18 lub 25 lat bądź podczas studiów doktoranckich. Wysokość renty socjalnej jest taka sama dla wszystkich świadczeniobiorców. Na jej wysokość nie wpływają bowiem żadne, indywidualne czynniki. Renta socjalna przysługuje także obcokrajowcom, którzy mieszkają na terenie Polski na podstawie określonych dokumentów, takich jak zezwolenie na osiedlenie się.

Renta socjalna może być przyznana na czas nieokreślony, jeżeli występuje trwała niezdolność do pracy. Odmiennym rodzajem jest renta socjalna okresowa. Wówczas świadczeniobiorca ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej w późniejszym okresie. Podobnie jak w przypadku renty powypadkowej, decyzja o przyznaniu renty socjalnej należy do lekarza orzecznika bądź komisji lekarskiej.

Renta socjalna nie jest przyznawana osobom, którym przysługuje prawo do innych rodzajów świadczeń. Zaliczają się do tego osoby, które posiadają rentę inwalidzką czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renty tej nie otrzymają także osoby, które są tymczasowo aresztowane bądź przebywają w więzieniu.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.