Renta hipoteczna

www.wowdevshop.com ranking.aktualne-mapy.com.pl Firma axpol trading zajmuje się artykułami reklamowymi

Jednym z najnowszych projektów Ministerstwa Finansów jest tzw. renta hipoteczna. Znana jest także pod nazwą odwróconego kredytu hipotecznego. Dzięki rencie hipotecznej seniorzy będą uzyskiwali wyższe świadczenia, niż w przypadku samej emerytury.

Renta hipoteczna polega na przepisaniu własności lokalu określonej instytucji finansowej. Wówczas owa instytucja będzie seniorowi co miesiąc wypłacać rentę hipoteczną. Istnieje możliwość wypłacenia całej wysokości świadczenia w formie jednorazowej. Przyznaną kwotę seniorzy mogą przeznaczyć na dowolny cel. Wysokość renty hipotecznej uzależniona jest od wartości nieruchomości. Oszacowaniem tej wartości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy.

Odwrócona hipoteka może być proponowana jedynie przez te instytucje, które działają w oparciu o Prawo Bankowe. W ten sposób zabezpiecza się seniorów przed ewentualnymi nadużyciami. Warto pamiętać, że istnieje również możliwość wypowiedzenia umowy. Kredytobiorca może tego dokonać w dowolnym czasie, jednak pamiętając o trzymiesięcznym terminie wypowiedzenia. Ponadto w ciągu 10 dni od zawarcia umowy można odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.