Wszystkie artykuły

Czy wysokość renty jest proporcjonalna do wysokości składki?

Pracując na umowie o pracę, umowie zlecenie z uwzględnieniem składek na ZUS czy prowadząc własną działalność gospodarczą, podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu w powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ze środków przekazywanych do ZUS, wypłacane są renty dla osób ...

Renta na zawsze?

Doznając nawet ciężkiego urazu, nie zawsze tracimy całkowitą zdolność do pracy na całe życie. Z tego właśnie powodu nie należy sądzić, iż przyznana renta będzie stanowiła nasz dochód, aż do emerytury. W bardzo wielu przepadkach bowiem komisja lekarska orzeka o zdolności do pracy i ...

Praca dodatkowa a renta

Wielu rencistów zmaga się z dylematem odnośnie zarabiania, będąc jednocześnie na rencie. W przypadku rencistów, których wynagrodzenie nie było wysokie, jest to szczególnie istotna kwestia. Nieostrożność w tej materii może prowadzić do obniżenia renty, a nawet całkowitego jej zawieszenia. ...
© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.