Wszystkie artykuły

Renta socjalna

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie są zdolne do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Niemożność pracy zarobkowej wiąże się z brakiem sprawności organizmu, do którego doszło przed ukończeniem 18 lub 25 lat bądź podczas studiów doktoranckich. Wysokość renty ...

Renta powypadkowa

Renta powypadkowa przysługuje osobom, które na skutek wykonywania obowiązków zawodowych uległy urazowi. W przyznawaniu takiej renty decydujące znaczenie ma fakt czy wypadek spowodowany był przez czynnik zewnętrzny. Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy wykonywał zadania wskazane przez przełożonego ...

Czy warto ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Przeciwnicy firm ubezpieczeniowych podkreślają, iż samodzielnie odkładając pieniądze na dowolny wybrany cel, jesteśmy w stanie zaoszczędzić więcej, niż korzystając z pośrednictwa ubezpieczalni. O ile w przypadku emerytur w bardzo wielu sytuacjach nie sposób nie zgodzić się z tą tezą, ...

Sposoby na zabezpieczenie się na wypadek trwałej choroby

Niezależnie od wieku i stanu zdrowia, może przytrafić się nam poważny w skutkach wypadek. Jedną z grup zawodowych, w której najczęściej ludzie doznają poważnych uszkodzeń są kierowcy. Biorąc pod uwagę fakt, iż większość osób czynnych zawodowo, posiada co najmniej jeden samochód, ...

Czy rentę może otrzymywać osoba zdrowa?

Zgodnie z intencją ustawodawców, renta nie służy jedynie zabezpieczeniu interesów osoby, która doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu. W bardzo wielu sytuacjach bowiem osoba ta umiera w wyniku powikłań, zostawiając najbliższą rodzinę bez jakiegokolwiek dochodu. Czy można wówczas skorzystać ...
© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.