Dodatki do rent

astmaiużywki.com.pl

Osoba pobierająca rentę ma możliwość uzyskania różnych dodatków. Przyznawane są dodatki do takich rent, jak np. renta rodzinna, socjalna, z tytułu niezdolności do pracy. Można otrzymać następujące świadczenia: dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot, dodatek kombatancki, ekwiwalent pieniężny do bezpłatnego węgla, świadczenie pieniężne dla niewidomych.

Chcąc ubiegać się o określony dodatek należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym oddziale ZUS. Czas na podjęcie decyzji przez ZUS wynosi 30 dni. W przypadku decyzji odmownej rencista ma możliwość złożenia odwołania. Wówczas odwołanie kieruje do Sądu Okręgowego Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Uzyskanie dodatku zwiększa wysokość całkowitej renty. Warto pamiętać, że podobnie jak renta, również i dodatki do rent ulegają waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy m.in. od średnich cen towarów i usług. Rencista, który chce ubiegać się o określony dodatek, powinien spełniać określone warunku. W przypadku dodatku pielęgnacyjnego rencista powinien posiadać całkowitą niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej lub niezdolność do samodzielnego funkcjonowania. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.