Czy wysokość renty jest proporcjonalna do wysokości składki?

Pracując na umowie o pracę, umowie zlecenie z uwzględnieniem składek na ZUS czy prowadząc własną działalność gospodarczą, podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu w powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ze środków przekazywanych do ZUS, wypłacane są renty dla osób poszkodowanych przez wypadki losowe. O ile wysokość poszczególnych rent nie wzbudza jakichkolwiek wątpliwości, o tyle sposób ich przyznawania niejednokrotnie wzbudza uzasadnione obawy.

Przede wszystkim, aby otrzymać rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy zadbać o to, aby okres składkowy wynosił od roku do kilku lat w zależności od naszego wieku. Wyjątek przewidziany jest w rencie socjalnej, która obejmuje osoby poniżej 18 roku życia, a także osoby studiujące. Zupełnie inaczej jest w przypadku osób dopiero rozpoczynających pracę. Wówczas nie zawsze otrzymają oni pomoc od państwa na wypadek doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu. Pamiętać należy także, że osoby posiadające duże gospodarstwa rolne powyżej 5 hektarów również nie mogą liczyć na rentę socjalną.

Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku prywatnego ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest przez ubezpieczalnię najczęściej jednorazowo. Wysokość otrzymanej kwoty ściśle jest uzależniona od wybranej przez nas składki. Im większa kwota składki, tym wyższej rekompensaty możemy się spodziewać w chwili kiedy ulegniemy poważnemu wypadkowi.

Related Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.