Czy rentę może otrzymywać osoba zdrowa?

Zgodnie z intencją ustawodawców, renta nie służy jedynie zabezpieczeniu interesów osoby, która doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu. W bardzo wielu sytuacjach bowiem osoba ta umiera w wyniku powikłań, zostawiając najbliższą rodzinę bez jakiegokolwiek dochodu. Czy można wówczas skorzystać z renty?

Jeśli osoba, która zmarła posiadała uprawnienia do pobierania emerytury czy renty, to najbliższa rodzina może liczyć na świadczenia socjalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto jest uprawniony do korzystania z renty rodzinnej? Przede wszystkim dzieci, które są w wieku szkolnym lub podjęły naukę na studiach. Czy można skorzystać z renty nie będąc uczniem? Taka możliwość została przewidziana jedynie dla osób, które są niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Rentę rodzinną może otrzymywać także wdowiec lub wdowa po zmarłym partnerze. Głównymi kryteriami przyznania świadczenia socjalnego jest przede wszystkim wiek, a także brak zdolności do pracy u osoby, zgłaszającej roszczenie zasiłku. W przypadku, gdy osoba taka nie spełnia powyższych wymagań, może uzyskać prawo do renty na okres jednego roku, maksymalnie dwóch lat w sytuacji, gdy bierze udział w zorganizowanych szkoleniu mającym podnieść jej kwalifikacje zawodowe.

Related Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.