Wszystkie artykuły

Zabezpieczenia waluty złoty

Każdy banknot, który wypuszczany jest do obrotu jest odpowiednio zabezpieczony. W Polsce zabezpieczenia te są tak skomplikowane, że praktycznie nie można ich podrobić. 10 złotych ma kolor ciemno

Czym jest Forex?

Forex jest pojęciem doskonale znanym wszystkim osobom, które choć trochę interesują się grą na giełdzie oraz wartością walutową. Jeśli chodzi o jego ogólną definicję, należy

Renta hipoteczna

Jednym z najnowszych projektów Ministerstwa Finansów jest tzw. renta hipoteczna. Znana jest także pod nazwą odwróconego kredytu hipotecznego. Dzięki rencie hipotecznej seniorzy będą uzyskiwali wyższe świadczenia, niż w przypadku samej emerytury. Renta hipoteczna polega na przepisaniu własności ...

Dodatki do rent

Osoba pobierająca rentę ma możliwość uzyskania różnych dodatków. Przyznawane są dodatki do takich rent, jak np. renta rodzinna, socjalna, z tytułu niezdolności do pracy. Można otrzymać następujące świadczenia: dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot, dodatek kombatancki, ekwiwalent ...

Renta rodzinna

O rentę rodzinną może się ubiegać uprawniona rodzina osoby, jeśli ta w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. O taką rentę może ubiegać się także rodzina zmarłego, jeżeli ten posiadał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne ...
© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.